Nazaj na vrh
V Ambulanti Demšar d.o.o so zaposleni:

Tadeja Demšar, dr.med., spec. spl. med.

 • maturirala 1983 v Gimnaziji Škofja Loka
 • 1989 diplomirala na Medicinski fakulteti Ljubljana
 • 1989 do 1991 opravila pripravništvo in delo za določen čas v ZD Škofja Loka
 • 1991 opravila strokovni izpit
 • 1992 – 1994 bila zaposlena na Institutu za anesteziologijo v Kliničnem centru v Ljubljani, opravila dve leti specializacije anesteziologije z intenzivno medicino
 • od leta 1994 – 2002 zaposlena v ZD Škofja Loka v urgentni službi
 • 2001 opravila specialistični izpit iz splošne medicine
 • 2001 opravila izobraževanje o vodenju antikoagulantnega zdravljenja
 • 2002 po upokojitvi dr. Zrimška prevzela splošno ambulanto
 • 2004 pridobila koncesijo za delo na področju splošne medicine


Mojca Buh, sr. med. sestra

 • leta 1995 zaključila Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani
 • leta 1996 se je zaposlila na KOK – delo na intenzivni terapiji
 • leta 2002 delo v očesni ambulanti v ZD Škofja Loka
 • od oktobra 2002 delo v ambulanti družinske medicine na ZP Gorenja vas
 • maja 2017 delo v ambulanti splošne medicine ZD Škofja Loka


Marija Dolinar, dipl. med. sestra

 • 1990 zaključila Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana
 • 1993 zaključila Višjo šolo za zdravstvene delavce
 • 2004 zaključila Visoko šolo za zdravstvo – Ljubljana
 • 1993 – 1996 zaposlena na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana
 • 1996 – 2010 Pediatrična klinika Ljubljana
 • 2012 – referenčna ambulanta Koprivec družinska medicina d.o.o. Gorenja vas

Urnik

Ambulanta

Pon 6:30 - 14:00
Tor 12:30 - 20:00
Sre 6:30 - 14:00
Čet 12:30 - 20:00
Pet 6:30 - 14:00

Referenčna ambulanta

Marija Dolinar, dipl. med. sestra

Pon* 13:00 - 19:30
Tor* 6:30 - 13:00
Sre 13:00 - 19:30
Čet 6:30 - 13:00
Pet /
*delo v ponedeljkih oz. torkih izmenoma vsak drugi tedenNaročanje

Na pregled se je potrebno naročiti preko varne aplikacije Gospodar zdravja na povezavi OBVESTILA in NAROČANJE ali po telefonu (04 513 88 88).

Da bi telefonski klici čim manj motili naše delo oz. vašo obravnavo, vas prosimo, da nas za naročanje oz. posvet po telefonu pokličete:

Dopoldan 6.30 - 8.00 12.00 - 13.00
Popoldan 12:30 - 14:00 18:00 - 19:00

Priporočamo vam, da nas pokličete nekaj dni pred željenim terminom in da se ustreznega termina tudi držite. Na telefonski klic se pripravite z jasno oblikovanim vprašanjem, če je vprašanje terapija, si pripravite imena zdravil. Tako boste pomembno prispevali h kvaliteti našega dela. Hkrati vas pa prosimo za razumevanje ob zamudah, do katerih lahko pride, ko opravljamo urgentno službo.


Varstvo pacientovih pravic

Prva zahteva za varstvo pacientovih pravic se lahko vloži ustno pri zdravnici Tadeji Demšar, dr. med., telefon 04 513 88 89. Zahteva se lahko vloži osebno v ordinacijskem času ambulante.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic, ki v skladu s pooblastili, ki mu jih daje zakon pri uresničevanju pravic pacientu svetuje ali ga zastopa:

Avgust Rebič,
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska 12, 4000 Kranj, tel.: 04 20 17 109
e-mail: avgust.rebic@zzv-kr.si

Uradne ure:
- torek: 12.00 – 20.00
- četrtek: 7.00 - 15.00

Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) najdete na spletni strani oz. v tiskani obliki pri naši sestri.

V naši ambulanti je registriranih 2415 oseb.


Podatki o podjetju


Ambulanta Demšar d.o.o.
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka

DŠ:45618488, nisem zavezanec za DDV
Matična številka: 2211823
ZZZS številka: 4196582
Številka vložka na sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju: 1/08212/00
TRR:34000-1002643192


Ambulanta se nahaja v pritličju Zdravstvenega doma v Škofji Loki.
Cenik

Cenik samoplačniških storitev na zahtevo občana, ki ne sodijo v Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. št. 79/94).
(Velja od 18.2.2008 dalje).


Storitev Cena
Manj zahtevna zdravstvena storitev Zdravniško potrdilo, izdaja fotokopij orig. medicinske dokumentacije in/ali podpis na potrdilo o trajanju odsotnosti z dela 10,80 €
Izdaja zdravniškega spričevala 31,50 €
Zdravniško potrdilo
 • za upravičenost do dietne prehrane
 • za sprejem v dom starejših občanov
 • za upravičenost odsotnosti od vojaških vaj
 • za potrebe zavarovalnice, sodišča, itd.
 • za davčno olajšavo
 • za oceno zdravstvene sposobnosti sodelovanja na športnih tekmovanjih
 • za zdraviliško zdravljenje borcev (veteranov)
23,30 €
Zdravniško potrdilo za mladino
 • za potovanje v tujino
 • za razna letovanja
 • za pogojni vpis na fakulteto
 • za odškodninski zahtevek
11,30 €
Zdravniško spričevalo za zavarovalnice ob sklepanju raznih komercialnih zavarovanj 63 €
Predlog IK za dodelitev dodatka za tujo nego in pomoč 56,70 €
Predlog IK za oceno telesne okvare 47,30 €
Izpolnitev obrazca ZZ1 za zdraviliško in klimatsko zdravljenje 31,50 €
Ponovni predlog IK za oceno dela zmožnosti na zahtevo pacienta 126 €
Klinični pregled in opis vseh poškodb na zahtevo pacienta 41 €

Naročnik plača storitev v ambulanti, izda se mu račun!